ENGLISH
ČeskyEnglishItaliano
lorry vehicles
refrigerated vehicles
refrigerated trailers
Semi EURO 5
s

Enquiry

To enter please fill out the request form. Specific offer you prepare in the shortest possible time.

From
City/Place:
Zip code:
Country:
To
City/place:
Zip code:
County:
Type of product
Product:
Type of packaging:
Number of colli:
Dimension colli:
Total weight:
Name and value of products (in EUR):
Loading date:
Discharge date:
Contacts
Client:
Contact person:
Phone: (obligatory)
Email: (obligatory)

29.11.2022

Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny "FVE DOVOSSTRANS s.r.o." je financován Evropskou unií - NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní plán obnovy, aktivita Výstavba nových fotovoltaických zdrojů. Cílem projektu je vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny o velikosti 99,645kWp bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu společnosti Dovosstrans s.r.o.. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost

TOPlist
DOVOSSTRANS s.r.o.
Trávnice 680
511 01 Turnov
Cellular:
+420 481 312 525-6
Fax:
+420 481 322 916
E-mail:

info@dovosstrans.czPracuji ...